Bituumenipõud võimaldab betooni laiemat kasutuselevõttu teedeehituses

Kalle Suitslepp, AS Betoonimeister juhataja avab betooni võimalusi teedeehituses. https://www.ehitusuudised.ee/uudised/2022/04/28/bituumenipoud-voimaldab-betooni-laiemat-kasutuselevottu-teedeehituses