Ramboll Eesti uuring betoonteedest

Ramboll Eesti tutvustab Betooni Tehnoloogiapäeval 17. oktoobril sel sügisel valminud betoonteede alast uuringut pealkirjaga “Eesti tingimustele vastava betoonkatendi projekteerimine ja selle tasuvusanalüüs”.