Uuringud

  • “Aeg on rääkida tõsiselt – BETOONTEEDEST”. Trükist saab lugeda SIIN.
  • Ain Kendra “2+2 maantee asfalt-ja betoonkatendi kontruktsiooni hinnavõrdlus tee 40-aastase elukaare jooksul”. T-KONSULT. 2020. Selgitav Tabel 3, Tabel 6, Tabel 9 ja Joonis 8.
  • Ain Kendra “2+2 maantee asfalt-ja betoonkatendi kontruktsiooni hinnavõrdlus tee 40-aastase elukaare jooksul”. T-KONSULT. 2020. Uuringuga saate tutvuda siin.
  • Austraalia teedeinseneri Arvo Tinni kommentaarid Iru betoontee uuringule. Inglise keelset kokkuvõtet saate lugeda siin ja eesti keelset kokkuvõtet siin.
  • Ramboll Eesti AS uuring “Eesti tingimustele vastava betoonkatendi projekteerimine ja selle tasuvusanalüüs”. Uuringuga saate tutvuda siin.
  • Teede Tehnokeskus AS uuring “Riigimaantee nr 1 Tallinn-Narva, Iru lõigu vana betoontee omaduste väljaselgitamine ja analüüs“. Uuringuga saate tutvuda siin.