Erik Simonsen’i ettekanne betoonteedest Rootsis

Erik Simonsen, Ph D (Stockholmi Kuninglik Tehnoloogiainstituut), on aastaid tegelenud betoonteede temaatikaga, korraldades koostööd ülikoolide, uurimisinstituutide, maantee-ametnike, kohaliku omavalitsuse ametnike ja tarbijatega, et planeerida, konstrueerida ja ehitada betoonelement- või paigalvalubetoonist teid.

2011. aasta Betooni tehnoloogiapäeval tegi Erik Simonsen ettekande teemal “Betoonteed Rootsis“.